Black woman and child smiling, looking at book. They are sitting in a living room.

Kumusta! Atin ng simulan ang iyong paparating na video visit. Ang video visit ay pinapahintulutan kang makita ang iyong clinician sa pamamagitan ng smartphone, tablet, o kompyuter. Para mai-schedule ang iyong video visit, kontakin ang iyong clinician sa klinika.

Maaring suriin ang video sa ibaba para sa iyong aparato. Kung kailangan mo ng tulong para sa nasabing hakbangin, tawagan ang MyChart Support sa 415-514-6000, bukas ng 24/7.

Panoorin ang Video

Mga smartphone at mga tablet

Mga PC at mga Mac

 

 

Lumahok sa isang Zoom test miting

 

Kailangan ng tulong para simulan ang video visit gamit ang kompuyter o mobile na aparato?

Kontakin ang serbisyo sa customer sa (415) 514-6000, 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

Mangyaring gawin ito ng maaga sa iyong appointment.