LƯU Ý: Kể từ ngày 30 tháng 5, 2020, bạn sẽ cần phiên bản Zoom mới cho cuộc thăm khám qua video của bạn. Để cập nhật ứng dụng Zoom trên máy của bạn, xin truy cập Apple App Store hoặc Google Play. Để cập nhật Zoom trên máy tính, xin truy cập https://zoom.us/download. Để được hỗ trợ, hãy vào videovisit.ucsf.edu hoặc gọi điện cho phòng Tiếp vụ Khách hàng MyChart theo số (415) 514-6000.

UCSF có tổ chức Thăm khám qua Video, như vậy bạn có thể thấy mặt bác sĩ mà không cần ra khỏi nhà. Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính có gắn máy hình để thấy và nghe bác sĩ nói, rất tiện lợi, bạn không cần phải lo vận chuyển, đậu xe hoặc xin giờ nghỉ ở sở.

Nếu bạn đã ghi hẹn thăm khám qua video, hãy nhấp nút bên dưới để được hướng dẫn cách khởi động. Nếu chưa, hãy nhớ bàn với bác sĩ của bạn về cách thăm khám qua video xem có phù hợp cho bạn hay không.

 


 

Để xem hướng dẫn cài đặt, xin nhấp nút bên dưới cho thiết bị bạn sẽ sử dụng:

 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ MÁY TÍNH BẢNG

 

 

iPhone:

Android - Not iPhone:

 

Nhấp ở đây để kiểm tra đường truyền mạng của bạn

 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO MAC VÀ PC

 

 

 

Nhấp ở đây để kiểm tra đường truyền mạng của bạn

 

 


 

Cần giúp đỡ cài đặt máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho dịch vụ thăm khám qua video?

Hãy liên hệ với Phòng Tiếp vụ Khách hàng MyChart theo số (415) 514-6000, 24/24, 7 ngày trong tuần.

Vui lòng hoàn tất sớm việc này trước ngày hẹn của bạn.