Black woman and child smiling, looking at book. They are sitting in a living room.

Chào bạn! Nào ta hãy cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thăm khám qua video sắp tới của bạn. Thăm khám qua video cho phép bạn nhìn thấy bác sĩ qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn. Để lên lịch cuộc thăm khám qua video, xin liên hệ với y viện của bác sĩ.  

Vui lòng xem băng video bên dưới cho thiết bị của bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ với các bước này, xin gọi cho ban hỗ trợ MyChart Support theo số 415-514-6000, trực 24/7. 

Hãy xem Video 

Điện thoại thông minh và máy tính bảng

PC và Mac 

 

 

Gia nhập Zoom Test Meeting (cuộc họp thử nghiệm Zoom)

 

Cần giúp đỡ để thiết lập máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho cuộc thăm khám qua video?  

Xin liên hệ phòng tiếp vụ khách hàng Customer Service của MyChart theo số (415) 514-6000, 24/24, 7 ngày trong tuần. 

Vui lòng liên hệ thật sớm, nhiều ngày trước ngày hẹn.